Calmar/Wizard Lake Airport

CWL3 · Alberta, Kanada

Klimat Calmar/Wizard Lake Airport 2020-2024

Klimat i trendy: średnia temperatura, warunki lotu, opady, prędkość i kierunek wiatru.

Obliczono na podstawie historycznych danych METAR dla Edmonton International Airport (CYEG) między 2024 a 2024.

Warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 75,9 60 69 79 83 89
Lutego 83,2 83 80 82 91
Marca 76,8 75 72 87 80
Kwietnia 83,8 88 86 89 94
Maja 88,7 86 91 89 85
Czerwca 85,8 84 84 94 80
Lipca 84,5 81 83 81 92
Sierpnia 85,9 84 92 86 98
Września 84,2 81 97 92 95
Października 87,8 82 90 92 88
Listopada 75,9 88 71 91 73
Grudnia 83,9 96 77 83 86
Średnia 80,6 59,9 82,9 83,9 87,6 87,6

31. najlepsze warunki VFR z Kanada

Warunki VFR w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości VFR dla pułapu i widoczności: widoczność 5 mi lub większa i pułap VFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Marginalne warunki VFR (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 83,1 70 72 85 92 92
Lutego 90,2 93 84 86 93
Marca 86,5 89 84 97 91
Kwietnia 93,0 94 96 99 96
Maja 96,0 91 98 99 95
Czerwca 95,6 93 94 99 95
Lipca 93,4 92 94 88 96
Sierpnia 93,5 93 99 94 99
Września 92,6 90 99 96 100
Października 96,7 94 96 98 96
Listopada 87,0 92 79 93 84
Grudnia 91,3 97 88 90 94
Średnia 89,4 70,0 90,9 91,9 94,6 94,5

Marginalne warunki VFR lub lepsze w ciągu dnia

Procent obserwacji, w których spełnione są minimalne wartości MVFR dla pułapu i widoczności: widoczność 3⅛ mi lub większa i pułap MVFR lub większy. Pod uwagę brane są tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Temperatury maksymalne (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -6,4 -10 -4 -5 -4 -9
Lutego -7,7 -4 -3 -11 -1
Marca 0,7 -2 3 7 -2
Kwietnia 9,5 12 9 13 7
Maja 19,8 25 17 18 17
Czerwca 22,2 24 21 25 21
Lipca 23,6 23 24 25 23
Sierpnia 23,5 24 26 25 23
Września 18,7 20 23 21 19
Października 11,0 12 16 12 7
Listopada 0,5 5 -3 3 -1
Grudnia -5,6 2 -10 -11 -2
Średnia 7,2 -10,4 11,5 10,6 10,2 8,5

Średnia najwyższa temperatura na dzień

Maksymalna temperatura jest zwykle obserwowana kilka godzin po południu.

Minimalne temperatury (°C)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia -16,8 -19 -13 -15 -13 -19
Lutego -18,9 -14 -13 -21 -13
Marca -11,3 -14 -8 -5 -14
Kwietnia -4,4 -2 -4 -5 -6
Maja 4,5 7 3 4 4
Czerwca 9,0 10 9 11 9
Lipca 10,3 11 11 11 11
Sierpnia 8,8 9 10 9 9
Września 4,5 5 5 5 6
Października -3,5 -2 0 -3 -4
Listopada -10,6 -6 -12 -8 -10
Grudnia -15,8 -9 -22 -20 -11
Średnia -5,1 -20,7 -2,6 -3,8 -3,1 -4,7

Średnia najniższa temperatura na dzień

Minimalna temperatura jest zwykle obserwowana tuż przed wschodem słońca.

Opady (%)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 24,8 30 11 37 21 20
Lutego 28,6 30 36 40 18
Marca 20,2 30 27 13 24
Kwietnia 14,7 10 20 8 15
Maja 8,8 4 12 11 13
Czerwca 14,1 20 19 6 19
Lipca 7,9 11 9 5 11
Sierpnia 8,0 12 8 9 5
Września 9,9 8 3 5 2
Października 9,4 12 5 5 18
Listopada 19,1 2 30 10 15
Grudnia 20,4 1 35 35 16
Średnia 16,5 30,3 12,6 18,5 12,6 14,2

Opady podczas okresu dziennego

Odsetek obserwacji z zaobserwowanym deszczem, mżawką, śniegiem lub gradem. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Prędkość wiatru (węzły)

Miesiąc Średnia 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 7,3 6 7 8 9 8
Lutego 7,5 7 9 8 7
Marca 7,9 7 10 8 9
Kwietnia 9,1 9 11 9 10
Maja 9,6 10 10 9 10
Czerwca 8,7 8 10 8 8
Lipca 6,8 7 7 7 8
Sierpnia 7,0 7 7 8 8
Września 7,9 8 7 9 9
Października 8,8 9 8 9 9
Listopada 7,2 6 9 8 7
Grudnia 7,0 6 7 7 7
Średnia 7,8 6,3 7,5 8,5 8,2 8,3

Średnia prędkość wiatru

Z wyłączeniem podmuchów wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.

Przeważający kierunek wiatru

Miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020
Stycznia 114° 241° 299° 224° 200°
Lutego 226° 292° 275° 264°
Marca 156° 299° 223° 311°
Kwietnia 156° 330° 297° 285°
Maja 136° 314° 189° 027°
Czerwca 322° 334° 273° 296°
Lipca 296° 258° 142° 282°
Sierpnia 254° 260° 288° 252°
Września 216° 276° 262° 294°
Października 251° 263° 185° 284°
Listopada 261° 324° 200° 252°
Grudnia 172° 276° 291° 230°

Przeważający kierunek wiatru

Średni kierunek wiatru, ważony prędkością wiatru. Uwzględniono tylko obserwacje między wschodem a zachodem słońca.