Calgary International Airport

VFR
15 °C
64 km
Kompas Kierunek wiatru 030° Pas startowy 8/26
030° @ 6 kt
Pas startowy 8:
3 kt
5 kt