Calgary International Airport

VFR
28 °C
32 km
Kompas Kierunek wiatru 190° Pas startowy 8/26
190° @ 8 16 kt
Pas startowy 26:
1 kt
8 kt