Calgary International Airport

VFR
9 °C
64 km
Kompas Kierunek wiatru 050° Pas startowy 17L/35R
050° @ 10 17 kt
Pas startowy 35R:
6 kt
7 kt