Metar & Taf

Visuele decoder

NOTAM A0732/24

Verlopen
Toon op kaart
A0732/24 NOTAMR A0696/24
Q) AYPM/QFUXX/IV/BO/A/000/999/
A) AYPM B) 2406082330 C) 2407080600 EST
E) JET A1 FUEL SUPPLY RATIONING DUE LIMITED STOCK. AVBL FOR EMERG
ACFT, CTC JET A1 SUPPLIER.
FIR Port Moresby (AYPM)
Begin 8 jun. 2024 23:30 UTC
Einde 8 jul. 2024 06:00 UTC
Verkeer IFR/VFR
Toepassingsgebied Luchthaven
Doel PIB entry, Significant
Uitgegeven 8 jun. 2024 23:36 UTC
Geannuleerd 8 jul. 2024 06:00 UTC