Texel International Airport

IFR
10 °C
10 km+
Kompas Windrichting 150° Landingsbaan 3/21
150° @ 4 kt
Landingsbaan 21:
1 kt
3 kt