Lelystad Airport

23 °C
VFR
10 km+
-
21:06
110° @ 6 kt
3 kt
5 kt
Kompas Windrichting 110° Landingsbaan 5/23